Директор

Радом Школе руководи директор.

Функцију директора обавља дипл.инжењер Миливоје Бандука.

тел. 033710039

мејл: tsprijepolje@eunet.rs