Директор

Радом Школе руководи директор.

Функцију директора обавља дипл.инжењер Небојша Јевтовић.