Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

1.Адмира Турковић- педагог

2.Милијана Стељић - проф.

3.Драгица Вранић-проф.

4.Ацо Дучић-проф.

5.Сенада Зекић-проф.

6.Игор Несторовић-проф.

7.Ранко Маријановић-проф.

8.Наташа Чаркиловић-родитељ

Циљ самовредновања је осигурање квалитета рада у школи. У овој школској години кључне области које се вреднују су: Ресурси, Постигнућа ученика и Етос.