Upis

                                                

 Tehnička škola Prijeplje i ove godine, tradicionalno, vrši upis učenika na odgovarajuće odseke i zanimanja. Budući srednjoškolci se mogu opredeliti za jedan od tri odseka i odgovarajuće smerove.
I pored svih problema u kojima se poslednjih godina našla prosveta, trudimo se da i dalje održimo kvalitetetan nivo nastave za naše učenike. U tome uspevamo pre svega zahvaljujući stručnom nastavnom kadru i želji da u sticanju novih znanja i kvalitetu nastave naši učenici i mi budemo u toku sa najnovijim svetskim dostignućima.
Kao posledica ekspanzije novih tgehnologija i znanja i njihove primene u svakom segmentu ljudskog života i rada, trudimo se da stalno unapređujemo nastavne programe, svesni činjenice da praktični deo nastave predstavlja osnovu znanja i kvaliteta naših učenika.
Prateći potrebe tržišta rada, plan i program naše škole je koncipiran tako da učenici po završetku škole imaju mogućnost daljeg nastavka školovanja, ili da se odmah uključe u rad preduzeća ili sopstvenih formi.Prezentacija škole   

План уписа 2022/2023. годину

Plan upis za 2019/2020. godinu

 

Plan upisa za 2016/2017. godinu

Elektrotehnika                                                                     

Elektrotehničar energetike                                         30 učenika   

EMTRU                                                                   15 učenika

Elektroinstalater                                                       15 učenika

                                                                     

Mašinstvo i obrada metala

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje             30 učenika

Automehaničar                                                                          15 učenika

Autolimar                                                                                    15 učenika

Tekstilstvo i kožarstvo

Modelar odeće (ogled)                                                            30 učenika

Ukupan broj učenika planiranih za upis je: 120

Plan upisa u svojstvu vanrednih učenika – prekvalifikacija i dokvalifikacija

Mašinstvo

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 10 D, 5 P, automehaničar 5 P, autolimar 5 P, limar 5 P, instalater 5 P, bravar 5 P,

Elektrotehnika

Autoelektričar 5 P, elektroinstalater 5 P, elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje 5 P, elektrotehničar energetike 15 D, 5 P, Elektromoter mreža i postrojenja 5P,

Tekstilstvo

 

Konfekcionar krojač 5 P, tekstilni tehničar 5 D

Plan upisa za 2013/2014. godinu

Elektrotehnika                                                                     

Elektrotehničar energetike                                         30 učenika   

EMTRU                                                                   15 učenika

Elektroinstalater                                                       15 učenika

                                                                     

Mašinstvo i obrada metala

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje             30 učenika

Automehaničar                                                                          10 učenika

Autolimar                                                              10 učenika

Bravar                                                                   10 učenika

 

Tekstilstvo i kožarstvo

Modelar odeće (ogled)                                                            20 učenika

Dizajner tekstilnih materijala (ogled)                        20 učenika                                            

Ukupan broj učenika planiranih za upis je: 160

Plan upisa u svojstvu vanrednih učenika – prekvalifikacija i dokvalifikacija

Mašinstvo

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 10 D, 5 P, automehaničar 5 P, autolimar 5 P, limar 5 P, instalater 5 P, bravar 5 P,

Elektrotehnika

Autoelektričar 5 P, elektroinstalater 5 P, elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje 5 P, elektrotehničar energetike 15 D, 5 P, Elektromoter mreža i postrojenja 5P,

Tekstilstvo

 

Konfekcionar krojač 5 P, tekstilni tehničar 5 D