Термини испита ванредни

Термини испита ванредни

 

Припремна настава за ванредне ученике је планирана у свим испитним роковима, за све наредне ученике уписане од првог разреда, као и за ванредне ученике који полажу допунске испите а уписани су за програме преквалификације и доквалификације за одређени образовани порофил. У школи има 5 (пет) испитних рокова за ванредне ученике. Припремни рад се остварује по основу чл. 33. став 3. Закона о средњој школи.  Извођење припремног рада се у великој мери прилагођава потребама и обавезама ванредних ученика тако да се одвија током године као и утврђеним терминима. Посебним распоредом рада биће планиране све активности везане са организацију испита за редовне и ванредне ученике у јунском и августовском испитном року и ванредне ученике јануарском-фебруарском испитном року, као и датуми поделе диплома.

 

Испитни рок

Припремна настава

Испити

Новембарски

 

 

Јануарско-фебруарски

 

 

Априлски

 

 

Јунски

 

 

Августовски