Тим за стручно усавршавање

Тим за стручно усавршавање

 Основни задаци Тима за стручно усавршавање су модернизација наставе и усмеравање наставника ка остваривању његове нове улоге у образовно-васпитном систему (партнер у учењу, мотиватор, организатор, дизајнер, саветник и сарадник у остваривању заједничког циља). Чланови Тима су:

 1. Небојша Јевтовић
 2. Мира Новосел
 3. Адмира Турковић
 4. Светлана Мандић
 5. Милијана Стељић
 6. Љубиша Брашанац
 7. Бандука Миливоје
 8. Ђуро Ловрић
 9. Снежана Лазаревић
 10. Ранко Марјановић
 11. Игор Несторовић