Тим за инклузивно образовање

      Тим за инклузивно образовање предузима мере у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, које се односе на доношење и реализацију индивидуалних образовних планова за ученике са сметњама у развоју и за ученике са изузетним способностима.

Чланови тима се налазе у Плану рада школе, у делу Тимови у школи.