Тим за инклузивно образовање

Тим за инклузивно образовање

 1. 1.Адмира Турковић- педагог

  2.Снежана Лазаревић, -проф.

  3.Светлана Мандић- проф

  4.Даница Цвијовић, родитељ

  5.Чпајаковић Слађана- родитељ

  6.Минела Брдар, ђачки парламент

      Тим за инклузивно образовање предузима мере у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, које се односе на доношење и реализацију индивидуалних образовних планова за ученике са сметњама у развоју и за ученике са изузетним способностима. Чланови тима су: