Питања из изборних предмета

Математика

Машински елементи

Конструисање

Основи аутоматизације и роботике

Испитивање машинских конструкција