Савет родитеља

Чланови Савета родитеља по одељењима:

Име и презиме

Представник одељења

Ћирковић Горица

I-1

Пејатовић Марко

I-2

Крповић Радисав

I-3

Башовић Фатима

I-4

Рондић Аида

II-1

Кијановић Драгица

II-2

Романдић Зорица

II-3

Чаркиловић Наташа

III-1

Нинчић Слађана

III-2

Чпајаковић Слађана

III-3

Суљевић Метка

III-4

Пушица Јадранка

IV-1

Стиковић Љубинка

IV-2

 

 

 

 

 

 

 

 

У школи је формиран Савет родитеља који чини по један представник родитеља

ученика сваког одељења у школи.

  • Савет родитеља је саветодавни орган који разматра:
  • Успех ученика у учењу и владању.
  • Намену коришћења средстава остверених радом ученичке задруге, проширеном

делатношћу школе, од донације и средстава родитеља у посебном фонду школе.

  • Услове за рад школе
  • Услове за остваривање екскурзије и друга питања утврђена Статутом Школе
  • Предлаже мере за унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање
  • Сарадња породице и школе као фактор превенције неуспеха ученика
  • Фактори превенције изостајања ученика
  • услова за рад школе

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору,односно стручним органима школе.