Ванредни

Ванредно образовање - образовање одраслих

Лицима који немају статус редовног ученика,онима који немају завршену средњу школу, или пак желе да остваре виши степен образовања, промене квалификацију, пружамо могућност ванредног образовања. Облици ванредног образовања су:

Преквалификација - пружа могућност промене образовног профила после завршене било које стручне школе у четворогодишњем трајању.

Доквалификација - пружа могућност промене образовног профила после завршене школе у трогодишњем трајању и прелазак на виши степен стручне спреме.

Стручно оспособљавање - стицање стручне спреме (III или IV степен) након завршене основне школе.