Контакт

Контактирајте нас: 

Техничка школа

 


 

4.децембра бр.3

Пријепоље


 

интернет адреса:

www.tsprijepolje.edu.rs

e-mail:

 


 

tsprijepolje@eunet.rs

tsprijepolje@hotmail.com


 

директор школе:

 


 

дипл.инж. Milivoje Banduka

e-mail:  tsprijepolje@eunet.rs


 

Телефони

 

 

 


 

- директор Школе:   (033) 710 039

- рачуноводство, (033) 711 990

- секретар (033) 711 990

- факс (033) 710 039


 

број регистрације у судском регистру

fi373/85

 

 

 

шифра делатности: 80220

матични број: 07341415

PIB: 100808400

текући рачун Школе: 840-698660-27