Završetak prvog polugodišta i roditeljski sastanci

Roditeljski sastanci i podela knjižica biće održani u ponedeljak 30.12.2013.godine, po sledećem rasporedu:

I smena u 11,00 časova

II smena u 12,00 časova.

Zimski raspust za učenike počinje 30.12.2013.godine, i traje do 20.01.2014.godine, kada sa promenom smena počinje nastava za drugo polugodište. 

Svim učenicima, nastavnicima i radnicima škole želimo srećnu Novu godinu!!