DOM KULTURE PRIJEPOLJE , HUMANITARNI KONCERT "ZA AMINU "