Poseta Novosadskom fakultetu

Ученици и наставници наше школе су посетили лабораторије и присуствовали демонстрацијама на експерименталним поставкама из области  електроенергетике и примене енергетске електронике у индустријским погонима.На крају посете смо прошли обуку о уношењу основних параметара трофаног асинхроног електромотора у фреквентни регулатор и његово пуштање у рад.