Друго пилотирање државне матуре

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је прописало Правилником о календару рада средњих школа за школску 2021/22. годину, да се од 5. до 8. априла 2022. године спроведе друго пилот тестирање државне матуре. Циљ другог пилотирања државне матуре је да се, пре свега, провере испитне процедуре и квалитет испитних задaтака али и да ученици завршних разреда провере своја постигнућа и  припремљеност за наставак даљег образовања на високошколским установама.

Тестирање матураната почиње у 12.00 и завршава се до 15.00 часова у свим средњим школама. 

Подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја за припрему, тестирање и спровођење завршних испита пружа Пројекат државне матуре (више информација можете видети на www.matura.edu.rs 

Додатна упутства се налазе на линку:

https://matura.edu.rs/dokumenta/