Организација наставе по другом моделу-комбиновани модел

 Тим за прећење и координисање примене превентивних мера у раду 
школа, на састанку одржаном 16.09.2021. године, а у складу са одлукама и закључцима кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021-2022.годину, донео одлуку да Техничка школа Пријепоље од
понедељка 20.2021. године реализује наставу по Другом
моделу организације образовног рада – комбиновани
модел.