Aprilski ispitni rok za vanredne učenike

Prijava ispita za vanredne učenike u aprilskom ispitnom roku obaviće se dana 09.aprila 2021. godine (petak) u vremenu od 10 do 12 časova u prostorijama biblioteke škole. 

Ispiti će biti obavljeni 14. aprila 2021. godine  (sreda) sa početkom u 12,00 časova.