IZMENE I DOPUNE OPERATIVNOG PLANA RADA SKOLE ZA PERIOD OD 29.03.2021.