Organizacija rada škole do kraja drugog plugodišta