Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Поштовани
 
Молим вас да се упознате са упутством у прилогу и поступите по њему.
 
 
С поштовањем

 
    ШУ Ужице
Видовданска 34
  31000 Ужице