Obaveštenje o nastavi na daljinu a koje je namenjeno roditeljima učenika

Obaveštenje o nastavi na daljini namenjeno roditeljima dato je sledećem linku:

/sites/default/files/files/Obavestenje%20za%20roditelje_nastava%20na%20daljinu.pdf