Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Поводом обележавања Међународног дана  борбе против вршњачког насиља (27. фебруар) Техничка школа Пријепоље  је одржала едукативну радионицу под називом ,,Превенција вршњачког насиља“. Радионицом је модерирао педагог школе. Циљна група су били представници Ученичког парламента. Након одржане радионице, ученици су анкетирани. Питања у анкети су отвореног типа, тако конципирана да пружају могућност добијања опсежних одговора на тему превенције и интервенције школе у случајевима насиља. Резултати анкете ће бити саопштени на седницама Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља и Ученичког парламента, са циљем подизања свести о Вршњачком насиљу као озбиљном феномену о коме се мора причати.