Maturska ekskurzija Budva - Kotor maj, 2019.godine