Aprilski ispitni rok za vanredne učenike

Prijava ispita za vanredne učenike u aprilskom ispitnom roku obaviće se dana 09. i 10. aprila 2019. godine (utorak i sreda) u vremenu od 9 do 12 časova u prostorijama biblioteke škole. 

Ispiti će biti obavljeni 18. aprila 2019. godine  (četvrtak) sa početkom u 13,30 časova.