Praktična nastava po dualnom modelu

Početkom školske godine počela je sa realizacijom praktična nastava po dualnom obrazovanju kod obrazovnog profila Modni krojač. Praktična nastava obavlja se u privatnim kompanijama ''Trentex'', ''Emel'', ''Haba'', Gold Star'' i ''Kompatex''.

Pre početka praktične nastave, svi učenici prošli su obuku i položili test iz zaštite na radu, što je bio i preduslov za početak iste.