Podaci iz informacionog sistema Dositej

Podaci o slobodnim radnim mestima, tehnološkim viškovima i nepunim normama  nalaze se na internet strani MPNTR  

http://liste.mpn.gov.rs